Подкрепете ни!

Ако харесвате Свежа Наука и редовно четете публикациите ни, оценявате работата ни и искате да продължаваме все така, подкрепете ни! :)

На този етап от съществуването си Свежа Наука има нужда от вашата помощ! Последвайте ни в социалните мрежи Facebook, Google+ и Twitter, за да подкрепите нашата кауза - разпространяване на наука и познание.

За повече информация, обмяна на идеи или публикуване на материали, се свържете с нас.

Какво се случва със съзнанието след смъртта?

Home/Любопитно/Какво се случва със съзнанието след смъртта?

Дали съзнанието продължава да съществува и след смъртта … ?

Интересна книга със заглавие Биоцентризъм: Как животът и съзнанието са ключът за разбирането на Вселената“ набира все по-голяма популярност в Интернет пространството. Автор на тази книга е доктор Робърт Ланза /Dr Rober Lanza/ – според Ню Йорк Таймс, един от трите най-влиятелни учени на днешното време. Робърт Ланза е професор в медицинската школа на университета „Уейк Форест”, САЩ. Той смята, че смъртта е илюзия, създадена от нашето съзнание. Според теорията за биоцентризма, животът е център на действителността и именно той създава вселената, а не обратно, пише още британското издание.

„Това, което виждате, не би съществувало без съзнанието. Нашето съзнание придава смисъл на света“, обяснява Ланза идеята на теорията.

Отвъд времето и пространство

Ланза е експерт по регенеративна медицина и директор на института по клетъчно инженерство, а не много отдавна се занимава с физика, квантова механика и астрофизика. Тази експлозивна комбинация от знания, ражда началото на нова теория, която ще помогне за разбиране на Вселената – „Теорията на Биоцентризма“, където съзнанието е сътворило материята и вселената, а не обратно. В основите на теорията са заложени принципите на квантовата механика и квантовите процеси, които се случват в един специален участък от мозъка. Учените смятат, че точно този участък от мозъка „поражда“ съзнанието.

 

Квантовият експеримент с двата процепа /Double Slit Experiment/. Когато учените наблюдават частица, която се движи към преграда с два процепа – преминава през единия или другия процеп. Парадоксалното тук е, че една частица може да „премине“ (да пренесе потенциала си) през двата процепа едновременно и да интерферира сама със себе си, каквото вълните правят. Нещата стават още по-странни когато учените решават да поставят сензор пред единия процеп – тогава се вижда, че частицата преминава само през него и се държи като материя. Излиза, че самото наблюдение кара електрона да се държи според очакваното. Когато не се наблюдава електронът е просто потенциал информация, който преминава в суперпозиция през двата отвора, докато не бъде наблюдаван и от него не се очаква определено поведение. Това е повратната точка в квантовата механика, която ни кара да се запитаме: „Какво всъщност представлява материята?“

Експериментът нагледно показва, че материята и енергията могат да имат характеристики както на частици, така и на вълни, и че поведението на частиците се променя въз основа на наблюдателя – съзнанието и възприятието на човек.

„Животът е приключение, което надхвърля нашия обикновен линеен начин на мислене“ – категоричен е Ланза. Смъртта може да се окаже не толкова окончателна колкото повечето от нас смятат.

Ланза разглежда физичните закони, вселената, както и целият набор от сили в нея, като идеално създадени за поддържане на живот. От гледната точка на биоцентризма, времето и пространството не спазват стриктните ограничения, които нашето съзнание им налага. По думите му, „времето и пространството са единствено инструмент на нашия ум“. Професорът смята, че носим времето и пространството с нас като обвивка, и когато тялото загине остава само чистото съзнание. Теорията твърди още, че такова нещо като смърт на съзнанието не съществува. Смъртта е само мисъл, понятие, с което ние боравим, опитвайки се да обясним смъртта на биологичното тяло.

Ако съзнанието съществува като квантов обект, а както видяхме между квантово заплетени обекти съществува връзка без значение време и пространство, то тогава след смъртта на тялото, съзнание би трябвало да продължи да съществува. Може да се твърди, че съзнанието не е локално понятие, както и квантовите обекти на са локални явления.

Ланза също вярва, че едновременно съществуват множество вселени – паралелни светове. В една вселена тялото може да бъде мъртво, но в друга то още да съществува, абсорбирайки вече съществуващото съзнание. Това означава че събития, в които хора твърдят, че преминават през тунел от светлина, озовавайки се на познато и приятно място, не са всъщност доказателства за рая, а за светове, които това съзнание някога вече е обитавало.

afterLife1

Мултивселената на Струнната теория

Тази сравнително нова и дръзка теория, уж доста трудна за приемане, получава изненадваща подкрепа, не само от хора, които вярват във вечния живот, но и от все повече физици – поддръжниците на Струнната теория. Мултивселена е понятието, с което се описва един свят с множество паралелни измерения. Учените вярват, че няма физичен закон, който забранява съществуването на паралелни светове, освен това само по този начин може да се обясни характера на нашата вселена. Струнната теория е надеждата на учените за обединяваща теория на всичко. Нещо с което се е борил Айнщайн, но за съжаление без успех.

„Мултивселената е „мястото“, в което всяка под-вселена съществува самостоятелно, като отделен мехур, a всички заедно сформират една обща Мултивселена.“

Космическият телескоп Планк е събрал данни, които косвено свидетелстват за съществуването на вселени отвъд нашата. Използвайки тези данните учените са съставили най-подробната карта в микровълновия спектър на космоса, позната още като реликтово излъчване. Според учените, тази карта крие детайлите за създаването на вселената, отпечатък който носи информация още от самото й зараждане – големият взрив.

„Аномалиите в картата на реликтовото лъчение подсказват за съществуването на паралелни вселени, които имат пряко въздействие върху нашата. Енергийните аномалии в реликтовото излъчване са в резултат от взаимодействието на паралелните вселени една с друга.“ – Доктор Хаутън  /Laura Mersini-Haughton/

Съзнание и душа?

Биоцентризмът твърди, че душата или съзнанието, след смъртта на биологичното тяло, имат възможност да се прехвърлят на множество различни светове. Но съществува ли такова нещо като душата? Според доктор Хамероф /Dr. Stuart Hameroff/ преживяванията „след смъртта“ са предизвикани от квантов ефект в нервната система, където съзнанието преминава от биологичната нервна система във Вселената.

Хамероф предлага едно алтернативно обяснение на преживявания след смъртта, което не противоречи, нито на рационалната наука, нито на вътрешното усещане за света на повечето хора. След смъртта информацията от микротубулите се освобождава, което означава, че тази информация напуска мозъка и тялото.

Хамероф заедно с негови колеги твърдят, че преживяванията след смъртта всъщност са причинени от квантово гравитационен ефект в микротубулите. Явлението носи наименованието „Orch-OR“ /Orchestrated objective reduction/. С това се поставя началото на един нов дял в невробиологията – невроквантология. Невроквантологията си служи с интересни практични и теоритични експерименти за да докаже, че в мозъкът се извършват квантови процеси. Теорията гласи, че съзнанието, или поне прото-съзнанието, е фундаментално свойство на вселената, съществувало още преди появата на материалния свят.

Според биоцентризма, съзнанието всъщност е създадено от самата тъкан на вселената, много преди всичко материално да започне съществуването си, то може би съществува от преди началото на времето. Мозъците на биологичните тела са просто приемници на прото-съзнание, което е вплетено в самата тъкан на Вселената.

Означава ли това, че част от съзнанието и опита мога да бъдат съхранени след смъртта на биологичното тяло?

„Когато сърцето спре да бие и кръвта спре да се движи, тогава микротубулите губят своето квантово състояние. Но информацията от тях не се унищожава, квантовата информация не може да бъде загубена, случващото се в мозъка е отразено някъде другаде.“ – Доктор Хамероф

„Поради някаква причина информацията от микротубулите се връща при пациенти върнати от критично състояние, и после те твърдят: „Сякаш се издигах над тялото си, носех се из помещението, виждах всичко как се случва“. Трябва да се запитаме защо всички тези хора споделят сходни изживявания. Не само информацията не се губи, но и най-вероятно бива пренесена моментално в друга вселена.“ – твърди Робът Ланза

Със случващите се квантови процеси в мозъка, могат да бъдат обяснят явления като астралните проекции, всякакви преживявания извън тялото, както и спомените за преживявания след смъртта, дори от минали животи. Вече дори инкарнацията има смисъл, където душата се преражда в различни тела и различни светове. Всичко това без да се позоваваме на каквато и да е религиозна философия. Докато съзнанието бъде пренасочено към друго тяло, то съществува в едно по-високо ниво на реалността, може би в мултивселената.

Добави коментар